Hide Commercials
Did you know? No 'did you know', Add an info for this song
Najwa Farouk - Mawjou Galbi Chords

Najwa Farouk - Mawjou GalbiReset
size
Em        Bm      Em Bm
Mawjun galbi,wel tabiya
     D        C   
Min abawe ala ruhi
  Am          Bm 
Kesi galbi aleyah
Em        Bm      Em Bm
Mawjun galbi,wel tabiya
     D        C   
Min abawe ala ruhi
  Am          Bm 
Kesi galbi aleyah
Em        Bm
Taban wajahi
Em           Bm
Wa tue kahratni
      D            C 
Dunya shalat hal hali
      Am         Bm
Wu bhayati karhatni
Em        Bm 
Karaht il hab
  Em          Bm
Maridah damarani
   D         C
Taybinya agyby
   Am       Bm
Halhali wasari
   Em     Bm            
Mawjue galbi,wel tatviya
     D        C   
Min abawa ala ruhi
     Am          Bm 
Yangesi galbi aleyah
     Em     Bm 
Kili yom sadmah
     Em          Bm
Akwa min el kabliha
    D          C   
Any wasel kishibait
     Am        Bm
Shidamahat waseha
  Em         Bm
Mahada wugafili
  Em             Bm 
Kenet mahtaja agefah
   D           C    
Esala babhanas madri
     Am         Bm  
Madrihayte yasa alba
  Em    Bm 
Dahel allah
       Em            Bm 
Min el dunya min al alam
      D         C   
Raby khali hada hamy
  Am         Bm  
Nihayat kul dalim
Em        Bm      Em Bm
Mawjun galbi,wel tabiya
     D        C   
Min abawe ala ruhi
  Am          Bm 
Kesi galbi aleyah
If you like the way the song is edited, help us grow with your like please
More songs of Najwa Farouk:
More songs from the category Song edited by a surfer:
Kaleo - I Walk On Water
Geva Alon - Rosemary's Eyes
Tim Maia - Que Beleza
The Beatles - Paperback Writer
Ori Ronen - Colorful Sparks