Hide Ads »
יחפה
  • יחפה
  • 2006
  • Ranking: 1 2 3 4 5
Song name Contain Tabs Contain Notes Learning Video
יחפה
כשאתה כאן
הכל יכול לקרות
ימי סליחה
אם תבוא
געגועים Tabs
טוב למות בעד האהבה
היא יודעת
אחרי הכל
איך מרגישים כשזה נגמר
ידעתי שתחזור Tabs
בובה