גופי היה חכם ממני lyrics by אלון עדר

Author:יונה וולך
Composer:אלון עדר
Editor: Edited by user Edit song
No Easy Version
Show Chords
גופי היה חכם ממני
כוח הסבל שלו היה פחות משלי

הוא  אמר    די 
כשאני אמרתי עוד 
גופי גופי הפסיק
כשאני עוד המשכתי ואני עוד המשכתי

גופי לא יכל כשל ואני קמתי
ונאלצתי ללכת וגופי אחרי   

הוא  אמר    די 
כשאני אמרתי עוד 
גופי גופי הפסיק
כשאני עוד המשכתי ואני עוד המשכתי

סולו:

הוא  אמר    די 
כשאני אמרתי עוד 
גופי גופי הפסיק
כשאני עוד המשכתי ואני עוד המשכתי
אני עוד המשכתי אני עוד המשכתי   

מילון אקורדים:

אלון עדר
Song edited by a surfer
The Beatles - Paperback Writer
The Tokens - The Lion Sleeps Tonight
Ed Sheeran - Perfect
Ori Ronen - Colorful Sparks
Adam Levine - Gotten
גופי היה חכם ממני Replies
Login To reply - Sign up \ Login