משהו טיפשי lyrics by ג'יין בורדו ואלון עדר

Author And Composer:Carson Parks

מוסיקת עולם
No Easy Version
Show Chords
D/G: 300232
C/G: 332010

פתיחה:

אני אעמוד בתור עד שאוכל
לשמור לי זכות איתך
לערב אחד      
ואם נלך למסיבה
ישנו סיכוי לאכזבה שאחזור לבד
נקפוץ אחרי לשתות קוקטייל או שניים
במקום שפעם די אהבנו   
ונהרוס הכל פתאום
עם משהו טיפשי כמו
I Love You
מילים יפות לא מתקבלות
אפשר לראות זאת בעינייך עוד מאמש
אך בשבילי כל אות ואות
אמת לאמיתה ברורה כשמש     
עד שאמצא דבר כה נהדר
לומר לחרוז משפט שנון ונחמד     
אבל עדיף שאחכה
שהירח יעלה ונשאר לבד
הזמן נכון ניחוח בושם באוויר
הכוכבים צופים בנו   
ונהרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו
I Love You    

בם בבבם בבבם בבבבבב
בבבבם        
בם בבבם בבבם בבבבבב
בבבבם
מעבר:
x2

הזמן נכון ניחוח בושם באוויר
הכוכבים צופים בנו   
ונהרוס הכל פתאום עם משהו טיפשי כמו
I Love You  
I Love You  
I Love You  
I Love You  
I Love You  
I Love You
ג'יין בורדו
מוסיקת עולם
משהו טיפשי Replies
Login To reply - Sign up \ Login