אבא lyrics by Geva Alon

No Easy Version
Show Chords
אבא מספר על הקרבות   רוצה למות רוצה לחיות
אשאר כדי שישמח        אשמע שמות של מטוסים
הוא ישב על הכנף כשהטייס כמעט המריא
הייתה תחושה שמנצחים

לא דיברנו באמת אף פעם
לא דיברנו באמת אף פעם

אני גר על ההר   משקיף לאופק לא נגמר
הרחקתי כדי שאתרגש       שאזכור
את הסירה שמצאנו באלכסנדר
מוצא עצמי שט בחלום
צד לצד חותרים לאט בלי להחליף מ ב ט

לא דיברנו באמת אף פעם
לא דיברנו באמת אף פעם
לא דיברנו באמת אף פעם
לא דיברנו באמת

סיום:
Geva Alon
Come Race MeThe Wind WhispersModern LoveThe Folks Back HomeRelaxationI Can See The StarsCross Many OceansRosemary's Eyes
Song edited by a surfer
James Arthur - Say You Won't Let Go
The Beatles - michelle
The Angelcy - I Worry
Geva Alon - Relaxation
Benjamin's Brother - I Wish