קצת אהבה לא תזיק lyrics by אלון עדר

Author And Composer:אלון עדר
Editor: Edited by user Edit song
No Easy Version
Show Chords
פתיחה:

קצת אהבה לא תזיק
קצת אהבה לא תזיק
נראה לי שאני הולך
רחוק מזה אני רוצה

רק אהבה שתזיק
רק אהבה שתרחיק
זה רק אצלי זה לא שלך  
קשה לי אך אני מוכרח
קצת לטשטש ת'גבולות
קצת לעשן ולשתות
אנל'א מוצא סיבה לכלום   
אנל'א רוצה מזה לקום  

לבד  לא טוב   ביחד   רע
אז איך שלא תראה את זה
אין לך ברירה

סולו:

אז תחכי לבסוף 
אז כשהזמן יחלוף 
את מבינה הרבה עליי  
אני שקוף שקוף מדי
תני לי ת'רגע שלי
קחי לך ת'רגע שלך
זה רק אצלי זה לא שלך
קשה לי אך אני מוכרח       

לבד  לא טוב   ביחד   רע
אז איך שלא תראה את זה
אין  לך  ברירה   
תעזוב   
תישאר   
בחיים    היום
לא אתה בוחר

סיום:
קצת אהבה לא תזיק
קצת אהבה לא תזיק
אלון עדר
Song edited by a surfer
The Beatles - michelle
Geva Alon - Rosemary's Eyes
Family of the Year - Hero
Ori Ronen - She's Too Young
Hovi Star - made of stars
קצת אהבה לא תזיק Replies
Login To reply - Sign up \ Login