Hide Ads »

אלון עדר

Songs of אלון עדר
Song name Contain Tabs Contain Notes Learning Video
קצת אהבה לא תזיק
אישה שלי
בך לא נוגע
את עוד תהיי איתי
פתאום
החיים שלי פיגוע יפיפה
אהבה עצמית
אהובתי שלי לבנת צוואר Notes tabs
אל תעזבי אותי
אסתר ברגשות
משהו טיפשי
אהבה עצמית
הנשימות שלך
סוכר טלויזיה
סקסופונים
נפגשנו
השלב הבא
אין לך זכות חנינה בעולם
היא תמיד יפה
לא חשוב כלל מה יבוא
הפעמון
החיים היפים של קלרה שיאטו
גופי היה חכם ממני Tabs
ביום האחרון של הסתיו
קשה בלילה בלי אדם
ויש ציפור בשמיים Tabs
העולם מתנגן
כל החיים
סי.טי
ג'סיקה רביט 83
ההוא עם הכלב השחור
הונאה באשראי
היום בישראל
סוכר טלוויזיה

Albums List
No Albums

Did you know?
גופי היה חכם ממני: השיר נכלל בספרה של וולך 'שירים אחרונים' שהתפרסם אחרי מותה