Hide Ads »
עומד על נייר
  • עומד על נייר
  • 2005
  • Ranking: 1 2 3 4 5
Song name Contain Tabs Contain Notes Learning Video
פקק תנועה Tabs
תחרות כלבים Tabs
בשבילך Tabs
שוב אני לבד Tabs
הזאב והאיילה
בבית
מיתר Tabs
טיפה של אור Tabs
מתנות
כה ציפיתי ליום והגיע
את שקט
המון אנשים
יש לנו את כל הזמן
הרמח"ל Tabs