Hide Commercials

נגנים ניידים


נגנים ניידים
תיאור מחיר בש"ח אזור בארץ תמונה
מודעה מודגשתאקורדיוניסט (דרושים נגנים) 66
id 8975
דרוש כנר/ית כצמד לפרוייקט מוסיקה יהודית מקורית..... (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) ירושלים
fOPlaAGYvVP (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 9 iTuAzRRlehqqNAehG
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
פסנטר חשמלי מדלי חצי כנף במצב מעולה בן שנתיים (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 7500 חולון
אקורדיון במצב כחדש (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 4200 ירושלים והסביבה מבשרת ציון
id 5438
אקורדיון (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 2500 ירושלים
IPOD CLASSIC (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 1700 ירושלים/רחובות
מחשב כף יד (כלי נגינה יד שניה - נגנים ניידים) 959 פתח תקווה
id 9