My Songs
My Songs
Hide Commercials

גיטריסטים


גיטריסטים
תיאור גיל אזור בארץ תמונה
נגן גיטרה מחפש להקה מוסיקאים - גיטריסטים 27 shoham
id 9194
15.5.2021
גיטריסט מחפש להקים/להצטרף ללהקה מוסיקאים - גיטריסטים 13 הוד השרון 26.4.2021
גיטריסט מחפש להצטרף או להקים ללהקה מוסיקאים - גיטריסטים 15 wpqy41428@gmail.com 10.3.2021
מארגן להקה רצינית אם השאיפות גבוהות מאוד מוסיקאים - גיטריסטים 14 8.2.2021
גיטריסט צעיר מחפש הרכב/נגנים לנגו איתם, להופיע מוסיקאים - גיטריסטים 15 שוהם 18.1.2021
מחפש הרכב חובבני ברמת השרון מוסיקאים - גיטריסטים 44 28.2.2020
דרוש גיטריסט מוסיקאים - גיטריסטים 20-30 23.2.2020
להקמת הרכב רוק מקורי מוסיקאים - גיטריסטים 50 נתניה 26.1.2020
גיטריסט מחפש הרכב בסגנון רוק האבי מטאל מוסיקאים - גיטריסטים 23 כפר סבא 8.12.2019
גיטריסט מחפש להקה/אנשים לנגן איתם מטאל/רוק מוסיקאים - גיטריסטים 17 11.11.2019
רק פניות רלוונטיות יענו מוסיקאים - גיטריסטים 18-25 רעננה
id 8951
23.9.2019
דרוש גיטריסט מקצועי בסגנון רוק/מטאל מוסיקאים - גיטריסטים פתוח 8.9.2019
מחפשת גיטריסט לליווי זמרת בקריירה מוזיקלית! מוסיקאים - גיטריסטים 16-17 14.8.2019
דרוש גיטרסיט מוסיקאים - גיטריסטים 34 orenraviv24@gmail.com 23.7.2019
גיטריסט רוק מחפש להקת קאברים מוסיקאים - גיטריסטים 43 5.7.2019