My Songs
My Songs
Hide Commercials

מורי נגינה


מורי נגינה
תיאור גיל אזור בארץ תמונה
שיעורי פסנתר וקלידים מוסיקאים - מורי נגינה 56 16.3.2021
הדגמות נגינה של שירים מוסיקאים - מורי נגינה 15.7.2020
גיטריסת מוסיקאים - מורי נגינה 35 תל אביב - יפו
id 8667
2.10.2018
מורה פסנתר אורגן פיתוח-קול אנגלית מוסיקאים - מורי נגינה 59 ככר המדינה בבלי
id 8638
15.9.2018
מורה לפיתוח קול וקלידים מוסיקאים - מורי נגינה 8.8.2016
נגינה בגיטרה מוסיקאים - מורי נגינה פתח תקווה 25.7.2016
מורה לדרבוקה גיטרה ואורגן מוסיקאים - מורי נגינה 34 19.6.2016
מורה לכינור, עוד ודרבוקה מוסיקאים - מורי נגינה 35 באר שבע
id 7665
17.4.2016
שיעורי פיתוח קול מקצועיים בתל אביב מוסיקאים - מורי נגינה תל אביב - יפו
id 7211
3.1.2016
מורה לתופים בכפר סבא מוסיקאים - מורי נגינה
id 7208
1.1.2016
מורה לפיתוח קול בכפר סבא מוסיקאים - מורי נגינה
id 7207
1.1.2016
מורה לחליל צד ותיאוריה מוסיקאים - מורי נגינה תל אביב 24.9.2015
אסנת רביב - מורה לפסנתר ופיתוח קול מוסיקאים - מורי נגינה צפת
id 6879
7.9.2015
מורה לגיטרה מוסיקאים - מורי נגינה 32 אזור השרון והמרכז
id 6842
16.8.2015
פיתוח קול מקצועי מוסיקאים - מורי נגינה
id 6360
20.1.2015